Manifest

Partidul Comunist din România (Maoist) este un partid revoluționar, marxist-leninist-maoist, care luptă pentru eliberarea maselor populare muncitoare de sub jugul sclaviei capitaliste și pentru transformarea socialistă a României, condiție pentru avansarea către comunismul deplin unde nu vor mai exista clase sociale, unde va dispărea subordonarea înrobitoare a indivizilor față de diviziunea socială a muncii, și unde se va aplica principiul „de la fiecare după capacitățile sale, fiecăruia după nevoile sale”.

Partidul Comunist din România (Maoist) luptă împotriva tuturor formelor de opresiune existente în societatea actuală, între care amintim: oprimarea muncitorului de către patron, oprimarea maselor populare muncitoare de către corporațiile imperialiste care jefuiesc atât resursele României cât și pe cele ale altor țări aflate sub dominația acestora, oprimarea patriarhală a femeii de către bărbat, oprimarea persoanelor LGBTQ de către forțele conservatoare susținătoare ale „familiei tradiționale”, precum si o presiunea suferită de către romi din cauza rasismului care este extrem de răspândit în prezent.

PCdR(Maoist) are ca scop principal ruperea jugului imperialismului mondial care seaca Romania de resurse in mod constant si o obliga pe aceasta sa ia parte la jocurile de putere ale marilor tari cu putere economica: SUA, Rusia si China. Prima măsură pe care o vom lua după preluarea puterii, în vederea lichidării jugului imperialist, este ieșirea României din blocurile imperialiste UE și NATO, exponente ale imperialismului occidental, fără a adera la cele dominate de imperialismul rus sau chinez, precum CSI sau Uniunea Economică Eurasiatică. Următorul pas va fi înfăptuirea unui regim de democrație populară, mai precis regimul Noii Democrații teorerizat de către tovarășul Mao Zedong, în cadrul căruia vor fi naționalizate integral prin și fără despăgubire companiile imperialiste precum și cele deținute de burghezia compradoră, fiind trecute în proprietatea întregului popor. În timpul Noii Democrații se va accepta o colaborare temporară cu burghezia națională anti-imperialistă, dar aceasta va trebui să recunoască rolul conducător al Partidului Comunist. Tot în cadrul Noii Democrații vor fi naționalizate și întreprinderile deținute de marii capitaliști autohtoni.

După lichidarea completă a jugului imperialist, următoarea noastră sarcină va fi abolirea totală a sclaviei în care se află muncitorul față de patron. Astfel vom înfăptui Revoluția Socialistă, în vederea implementării dictaturii proletariatului. În cadrul Revoluției Socialiste vor fi naționalizate integral mijloacele de producție, fiind trecute în proprietatea întregului popor. Pentru unii reprezentanți ai micii burghezii care nu au manifestat atitudine ostilă față de regimul proletar se vor putea acorda despăgubiri. În cazul elementelor semi-proletare, precum cei care dețin afaceri de familie, întreprinderi individuale sau PFA-uri în care lucrează pe cont propriu fără a exploata munca salariată a altor persoane se va urmări atragerea acestora în cooperative comerciale. În ceea ce privește colectivizarea agriculturii, vor fi confiscate pământurile deținute de chiaburi, care reprezintă burghezia satelor exploatând munca altor țărani. Țăranii săraci și mijlocași care muncesc pe cont propriu vor fi atrași în gospodăriile colective exclusiv prin convingere, și nu prin obligare. Pe măsura înaintării către comunismul deplin, proprietatea cooperatista va dispărea treptat transformându-se în proprietate a întregului popor. De asemenea va fi eliminată treptat contradicția dintre munca fizică și munca intelectuală, prin dezvoltarea multilaterală a indivizilor.

Absolut necesar dezvoltarii socialismului si mai departe, comunismului deplin este sustinerea emanciparii femeii in fata patriarhatului si a institutiilor in care se manifesta acesta.Opresiunea femeilor nu se regaseste doar in ura explicita, misoginie pura dar si in modul in care institutiile statale capitaliste nu protejeaza drepturile femeilor, ci dimpotriva, le incalca sistematic. Violenta domestica, de exemplu, dublul standard in ce priveste compartamentul femeilor, problemele si dezavantajele la locul de munca, violul si agresiunile sexuale asupra femeilor reprezinta o parte din misoginie sistemica. Propunem ca pedepsele pentru faptuitorii crimelor de violenta domestica si agresiuni sexuale sa fie foarte aspre iar organele de lege responsabile sa duca anchete complexe, nu bataie de joc cum este situatia in actual sistem capitalist patriarhal.Cultura socialista ar trebui sa implementeze inca din Clasele primare idei bazate pe egalitate si respect reciproc, astfel ca nimeni sa nu creasca crezand ca comportamentele agresive fata de femei sunt in regula.De asemenea in acest mod, copiii invata sa recunoasca comportamentele violente impotriva femeilor si sa nu creada ca este ceva normal.

În ceea ce privește persoanele LGBTQ, regimul democrat popular va acorda acestora drepturi egale cu toți ceilalți cetățeni, prin urmare vor fi legalizate căsătoriile între persoane de același sex și le va fi garantat acestora dreptul de a adopta copii liber la fel precum cuplurile heterosexuale. Persoanelor transgender si non-binare le va fi recunoscută oficial identitatea de gen și vor avea posibilitatea de a-și schimba numele din buletin în conformitate cu aceasta. Vom introduce pedepse dure pentru cei care manifestă atitudini homofobe sau transfobe, și vom eradica prejudecățile existente în prezent cum ca persoanele având altă orientare sexuală decât cea heterosexuală sau care își schimbă identitatea de gen ar fi „anormale”.

Odată ce vom ajunge la putere vom eradica definitiv rasismul de orice fel, mai ales pe cel anti-rom, precum și consecințele acestuia, asigurând locuri de muncă decente pentru toți cetățenii, indiferent de naționalitate, culoarea pielii, sau etnie. Învățământul de calitate gratuit va fi garantat tuturor copiilor aparținând minorităților naționale, la fel cum este garantat celorlați cetățeni. De asemenea, vor fi introduse pedepse drastice pentru cei care fac discriminări de orice fel pe criterii etnice. În plan cultural, vom sprijini comunitatea romă în promovarea propriei culturi, înființând teatre și muzee ale romilor. În manualele școlare de istorie va fi prezentată obligatoriu istoria tragică a romilor din România, începând de la sclavia pe moșiile boierești și mănăstirești existenta până în anul 1856 și până la cumplitul genocid comis în timpul dictaturii criminalului fascist Ion Antonescu. Considerăm că această opresiune de secole împotriva romilor a fost un act criminal ce nu trebuie uitat niciodată.

Pentru a construi socialismul este necesar să punem capăt îndoctrinării religioase, introducând laicismul. Astfel, religia va fi separată de stat, fiind eliminată din școli precum și din oricare alte instituții publice. Nu vom impune nimănui să renunțe la credința sa, libertatea religioasă fiind garantată, însă considerăm că religia nu are ce căuta în instituțiile de stat. În manualele școlare teoriile idealiste și creaționiste vor fi înlocuite de materialismul dialectic și de teoria evoluționistă.

Un domeniu căruia ii vom acorda o mare atenție este cel al protecției mediului. Îndată ce vom ajunge la putere vom interzice imediat tăierile masive ale pădurilor, vom mări ariile protejate, vom spori pedepsele pentru tăierile de arbori în zonele protejate, vom interzice definitiv exportul de lemn și vom lua măsurile necesare pentru refacerea pădurilor ce au fost defrișate în timpul regimului capitalist. În lupta pentru combaterea poluării, vom confisca mașinile care poluează excesiv, mai ales pe cele de lux, vom susține înlocuirea mașinilor ce utilizează benzină, motorină, gaz etc. cu mașini electrice și vom încuraja utilizarea transportului public ce va deveni gratuit. În ceea ce priveşte protecția animalelor, vom interzice vânătoarea de animale precum și circurile cu animale, și vom pune capăt imediat politicii criminale de masacrare a câinilor fără stăpâni, promovând în schimb adopțiile câinilor. De asemenea, vom încuraja stilurile de viață vegetarian și vegan, însă nu vom impune niciodată adoptarea unuia dintre acestea.

În relațiile cu partide din alte țări, Partidul Comunist din România (Maoist) respectă internaţionalismul proletar, care este un principiu de bază al fiecărui partid marxist, urmând îndemnul tovarășului Marx: „Proletari din toate țările, uniți-vă!”. Astfel, vom stabili relații de prietenie și colaborare cu alte partide marxist-leninist-maoiste din întreaga lume, militând chiar pentru înființarea unei Internaționale Maoiste, pe modelul vechii Mișcări Internaţionaliste Revoluționare. Cu partide marxist-leniniste care nu se revendică de la maoism acceptăm colaborare cu condiția să aibă poziții ferme împotriva marilor tendințe revizioniste din lume, între care cea mai pronunțată este dengxiaopingismul, și să manifeste o atitudine respectuoasă față de maoism, și nu una ostilă. Considerăm că în prezent nu există nicio țară socialistă, deoarece China este la fel de imperialistă precum SUA și Rusia, iar RPDC, Cuba, Vietnam și Laos sunt revizioniste, astfel nu vom colabora niciodată cu partidele așa-zise „comuniste” ce se află în fruntea acestor țări. Aliații noștri sunt și vor fi numai cei care respectă marxismul autentic, revoluţionar.

Jos capitalismul! Jos imperialismul! Jos fascismul! Jos revizionismul! Trăiască clasa muncitoare! Trăiască marxism-leninism-maoismul!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

Scroll to top