Conspect la lucrarea „CE-I DE FĂCUT?” de Vladimir Ilici Lenin

„Ce-i de făcut?” este lucrarea lui Vladimir Lenin, scrisă în 1901, având o deosebită însemnătate pentru toți cei care se consideră leniniști. Sunt privite problemele cu care se confruntă mișcarea social-democrată la început de secol 20, sunt criticate încercările de denaturare a marxismului ( economism, bernsteinism, oportunism, anarhism etc. ) și se analizează chestiuni precum: spontaneitatea maselor, conștiința revoluționarilor și îndatoririle acestora, nevoia de o metodă de agitație în masă la nivel național ( un ziar muncitoresc ), libertatea criticii, îmbinarea indispensabilă a teoriei cu practica ș.a.m.d.
Am redactat o expunere pe scurt a operei lui Lenin, cel care a analizat cu cea mai clară pricepere mecanismul mișcării muncitorești și i-a oferit soluții bazate atât pe teoria lui Marx și Engels, cât și pe o îndelungată și neabătută luptă practică revoluționară.

” … Lupta din cadrul partidului îi dă forță și vitalitate. Cea mai grăitoare dovadă de slăbiciune a unui partid o constituie dezlânarea lui și stergerea granițelor precis conturate. Partidul se întărește prin curățirea rândurilor sale… ”

( din scrisoarea lui Lassalle către Marx din 24 iunie 1852 )

1. Dogmatism și libertatea criticii.

[ ] bernsteinism = prima formă de revizionism: pledează pentru revizuirea în spirit idealist a tezelor marxiste;
[ ] libertatea criticii e folosită de parlamentariști pentru a abate comuniști de la lupta armată împotriva actualei orânduiri și pentru a-i aduce pe calea coexistenței pașnice între clase;
[ ] economism = curent oportunist în cadrul mișcării muncitorești, care, propagând ploconirea în fața spontaneității mișcării muncitorești, neagă rolul conducător al partidului proletariatului și al teoriei revoluționare, considerând că, clasa muncitoare trebuie să ducă numai lupta economică, lupta politică lăsând-o în seama burgheziei;
[ ] „Numai cine nu este sigur de el însuși se poate teme de alianțe vremelnice, fie chiar și cu oameni nesiguri, niciun partid politic n-ar putea exista fără asemenea alianțe.” ;
[ ] sarcinile celor care luptă cu oportunismul sunt:

A. „În primul rând, ei trebuiau să se îngrijească de reluarea acelei munci teoretice care, abia începută în epoca marxismului legal, a căzut acum din nou în sarcina militanților ilegali.”
B. „În al doilea rând, trebuiau să pornească o luptă activă împotriva „criticii” legale, care pervertește profund mințile.”
C. „În al treilea rând, trebuiau să pornească o luptă activă împotriva haosului și șovăielilor din cadrul mișcării practice, demascând și respingând toate încercările de a diminiua, conștient sau inconștient, programul nostru și tactica noastră.” ;

[ ] „fiecare pas făcut de mișcarea reală este mai important decât o duzină de programe” ;
[ ] „dacă trebuie să vă uniți – scria Marx fruntașilor partidului – atunci încheiați acorduri în vederea atingerii scopurilor practice ale mișcării, dar nu vă pretați la o târguială cu principiile, nu faceți „concesii teoretice.” ” ;
[ ] FĂRĂ TEORIE REVOLUȚIONARĂ NU POATE SĂ EXISTE NICI MIȘCARE REVOLUȚIONARĂ;
[ ] e nevoie de discuții între facțiuni și de o delimitare strictă a nuanțelor;
[ ] e nevoie să luptăm împotriva șovinismului național și să nu copiem în mod dogmatic experiențele altor mișcări muncitorești, ci trebuie să avem o largă înțelegere a actualelor condiții pentru a duce mișcarea pe făgașul bun;
[ ] rolul de luptător de avangardă îl poate îndeplini numai un partid călăuzit de o teorie înaintată!

2. Spontaneitatea maselor și conștiința social-democrației.

[ ] elementul spontan este forma embrionară a conștiinței;
[ ] experiența revoluționară și iscusința organizatorică sunt însușiri care se dobândesc. Este destul să vrei să-ți cultivi însușirile necesare! Este destul să fi conștient de lipsurile tale, căci în activitatea revoluționară asta înseamnă că lispurile sunt mai mult decât pe jumătate îndreptate!
[ ] înăbușirea conștiinței de către spontaneitate s-a produs SPONTAN. Cine nu simte atmosfeta revoluționară pentru că nu a participat în mediul care o hrănește nu va putea duce mișcarea proletară înainte, nu o va înțelege pe deplin;
[ ] orice ploconire în fața spontaneității mișcării muncitorești, orice diminuare a rolului „elementului conștient” înseamnă O CREȘTERE A INFLUENȚEI IDEOLOGIEI BURGHEZE ASUPRA MUNCITORILOR, indiferent dacă cel care diminuează acest rol o face în mod voit sau nu;
[ ] îndepărtarea de ideologia socialistă înseamnă întărirea ideologiei burgheze;
[ ] dezvoltarea spontaneității mișcării proletare duce la subordonarea ei față de ideologia burgheză;
[ ] mișcarea spontană este mișcarea pe linia minimei rezistențe;
[ ] tactica-plan este o chestiune de bază a partidului de avangardă;

3. Politica trade-unionistă și politica social-democrată.

[ ] nu este de ajuns să explicăm muncitorilor că ei sunt asupriți politicește. Trebuie să facem agitație în jurul fiecărei manifestări concrete a acestei asupriri;
[ ] trebuie să luăm asupra noastră organizarea demascării politice multilaterale ( în toate domeniile ) a capitalismului pentru a îndeplini sarcina de a dezvolta conștiința politică a muncitorilor;
[ ] lupta economică e lupta colectivă a muncitorilor împotriva patronilor pentru condiții mai avantajoase de vânzare a forței de muncă, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai;
[ ] propagandistul acționează prin intermediul tiparului, iar agitatorul prin viu grai;
[ ] conștiința maselor muncitorești nu poate fi o conștiință cu adevărat de clasă dacă muncitorii nu vor învăța, pe baza evenimentelor actuale, să observe pe fiecare dintre celelalte clase sociale în toate manifestările lor, dacă nu vor învăța să aplice în practică analiza materialistă și aprecierea materialistă a tuturor laturilor activității și vieții tuturor claselor;
[ ] demascările nelegiuirilor la toate nivelurile sunt un sprijin pentru forțele progresiste împotriva reacționarilor;
[ ] economismul face ca muncitorul să nu aibă combativitate revoluționară destulă pentru „a se lovi” cu adevărat: de comportarea sălbatică a poliției față de popor, de persecutarea sectanților, de maltratarea țăraniilor, de infamiile cenzurii, de schingiuirea soldaților, de înăbușirea celor mai inofensive aspirații culturale etc, pentru că el se ocupă doar cu lupta economică și nu cu cea politică;
[ ] pentru aceasta trebuie să ne facem autocritică, deoarece n-am făcut destule demascări mai ample, mai pregnante și mai prompte ale acestor infamii;
[ ] trebuie să cunoaștem toate amănuntele vieții politice, să ne studiem adversarul pentru a putea lansa demascări și mai numeroase și mai tăioase;
[ ] conștiința politică de clasă a muncitorului se poate aduce doar de dincolo de limitele impuse de lupta economică;
[ ] pentru a transmite muncitorilor cunoștințe politice, comuniștii trebuie să meargă în toate clasele populației, trebuie să trimită în toate părțile detașamente ale armatei lor;
[ ] trebuie „să mergem în toate clasele populației” și ca teoreticieni, și ca propagandiști, și ca agitatori și ca organizatori”; e nevoie de propagandă și agitație în rândurile tuturor pădurilor poporului;
[ ] proletariatul este avangarda tuturor forțelor revoluționare în lupta pentru libertate;
[ ] nu e destul să ne numim „avangardă”, „detașamentul cel mai înaintat”; trebuie să acționăm în așa fel încât TOATE celelalte detașamente să vadă și să fie nevoite să recunoască că noi mergem înainte, în frunte;
[ ] noi trebuie să ne asumăm sarcina de a organiza o luptă politică multilaterală împotriva statului reacționar sub conducerea partidului nostru, încât toate părțile opoziționiste să poată sprijini și chiar să spirjine efectiv, după puteri, această luptă și acest partid;
[ ] trebuie să știm să oferim, să direcționăm fluxul de mase largi care vine către noi către o muncă bună, în parte;
[ ] pentru ca muncitorii să aibă la îndemână informații vii și multilaterale, trebuie să avem in rândurile lor „oameni de-ai noștri”, în toate pozițiile care permit cunoașterea aparatului de stat;
[ ] trebuie să trezim poporului pasiunea demascărilor politice ale criminalilor din guvernul capitalist;
[ ] Cum putem face asta? Creând o tribună de unde oamenii pot vorbi, de unde pot acuza guvernul. Această tribună nu e altceva decât un ziar național, un ziar pe toată țara;
[ ] numai prin aceste demascări politice vii și tăioase o să putem ajunge avangarda proletariatului;
[ ] cei din afara proletariatului care fac demascări, atunci când au probleme, vor veni la noi, pentru că noi vom fi o forță politică, o amenințate reală pentru bazele statului vechi;
[ ] pentru aceasta, pentru a-i atrage pe cei din afară, trebuie să muncim mult, să ne creștem mult nivelul conștiinței și al perseverenței. Nu e suficient să lipim eticheta cu numele „avangardă” pe partidul și pe activitatea noastră;

4. Metodele primitive ale economiștilor și organizația de revoluționari.

[ ] lupta maselor într-o manieră neorganizată, fără un plan pe termen scurt și lung, duce la situația în care guvernul le oprimă și se asigură că viitoarele posibile ridicări la luptă vor avea același rezultat;
[ ] lupta maselor în mod independent, fără partidul proletariatului, dusă in mod aventurist, este anarhism, ceea ce înseamnă pieire certă, sau cel puțin imposibilitatea de a păstra puterea politică după câștigarea ei;
[ ] trebuie create asociații de revoluționari. E nevoie ca acestea să fie compuse în totalitate, sau aproape în totalitate, din revoluționari profesioniști, pentru a exista energie, abnegație și continuitate;
[ ] organizația muncitorilor trebuie să fie o organizație profesională cât mai largă cu putință;
[ ] organizația revoluționară trebuie să cuprindă oameni a căror activitate primordială este cea revoluționară. Astfel, orice deosebire dintre muncitori și intelectuali TREBUIE SĂ DISPARĂ ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI;
[ ] cu cât o țară pășește mai târziu în arena capitalismului, deci și a mișcării muncitorești, cu atât mai mulți comuniști pot participa și susține mișcarea sindicală;
[ ] prin legalizare nu putem rezolva problema creării unei organizații sindicale cât mai puțin conspirative și mai largă cu putință. Rămâne calea organizațiilor secrete;
[ ] nicio mișcare revoluționară nu poate fi trainică fără o organizație stabilă de conducători și care să pastreze continuitatea;
[ ] cu cât e mai largă masa spontan atrasă în luptă, care alcătuiește baza mișcării și participă la mișcare, cu atât necesitatea unei asemenea organizații e mai imperioasă și cu atât trebuie să fie mai trainică această organizație ( căci cu atât e mai ușor pentru demagogi să ademenească păturile înapoiate ale maselor );
[ ] cu cât vom restrânge mai mult numărul membrilor unei asemenea organizații, astfel încât să participe la ea doar membrii care se ocupă cu activitatea revoluționară ca revoluționari de profesie și care au dobândit o pregătire profesională în arta luptei împotriva poliției politice, cu atât va fi mai greu „de închegat” o asemenea organizație;
[ ] prima și cea mai imperioasă datorie a noastră este de a contribui la formarea de muncitori-revoluționari, care să fie la același nivel în ceea ce privește activitatea de partid ca și intelectualii-revoluționari;
[ ] cea mai mare atenție trebuie să o acordăm ridicării muncitorilor la nivelul revoluționarilor, și nicidecum coborârii noastre neapărat până la nivelul „masei muncitorești”, precum vor economiștii;
[ ] e nevoie de o literatură populară pentru muncitori și de o literatură și mai populară pentru muncitorii extrem de înapoiați;
[ ] revoluționarii, în general, rămân în urma avântului spontan al maselor, dar chiar și muncitorii-revoluționari pățesc aceasta;
[ ] pot fi și trebuie pregătiți muncitorii ( și studenții, și liceenii ) ca să se poată sta de vorbă cu ei despre problemele existente;
[ ] muncitorul-revoluționar, ca să fie pe deplin pregatit pentru menirea sa, trebuie să devină și el un revoluționar de profesie;
[ ] trebuie să îndemnăm fiecare muncitor capabil: să crească și să devină un agitator de profesie, să-l îndemnăm să-și mărească sfera de activitate .. el capătă experiență și pricepere în profesia sa, îsi lărgește orizontul și cunoștințele, observă îndeaproape pe conducătorii politici remarcabili, îmbină cunoașterea mediului muncitoresc și prospețimea convingerilor comuniste cu iscusința profesională, iscusință fără de care proletariatul nu poate duce o luptă dârză împotriva detașamentelor perfect instruite ale dușmanilor săi;
[ ] mișcarea spontană a maselor muncitorești ne impune să creem o organizație de revoluționari profesioniști, căci lupta spontană proletară nu va avea niciodată succes fără să fie ghidată de un puternic partid revoluționar;
[ ] numai o organizație revoluționară centralizată de luptă care aplică în mod consecvent politica marxistă și care satisface toate instinctele și aspirațiile revoluționare, este în stare să ferească mișcarea de un atac necugetat și pregătească un atac care să promită succesul;
[ ] omenirea își pune întotdeauna sarcinile pe care le poate realiza, iar tactica este un proces de creștere a sarcinilor care progresează odată cu partidul;
[ ] tocmai că mulțimea poate să dea peste cap și să mărure armata regulată, trebuie neapărat ca în munca noastră de „introducere a unei organizări cât se poate de sistematice” in armata regulată „să reușim” să ținem pasul cu avântul spontan, căci cu atât mai mult „vom reuși” să introducem o astfel de organizare, cu atât mai probabil e ca armata regulată nu va fi dată peste cap de mulțime, ci va păși in fruntea mulțimii și o va conduce;
[ ] planul unui ziar politic pe întreaga țară este cel mai practic pentru a începe din toate părțile și imediat pregatiri pentru insurecție, fără a uita în același timp în niciun moment munca necesară de zi cu zi;
[ ] a rămâne în urma maselor din punct de vedere teoretic este „libertatea criticii”, iar din punct de vedere practic înseamnă „metode primitive de muncă”;
[ ] Ce-i de făcut? Să lichidăm pe cei care ne abat de la principiile marxiste și să ducem muncă de convingere, de propagandă, de agitație în mase, să fim buni organizatori și să ne organizăm la nivel național, concomitent cu studiul teoretic serios.

Iată sarcinile noastre!
Iată sarcinile partidului de avangardă a proletariatului!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to top