Tovarășul Stalin – geniu al omenirii progresiste, prieten al celor oprimați de pretutindeni, discipol fidel al tovarășului Lenin și conducător neînfricat al clasei muncitoare

Marxism-leninismul este ideologia care a dat cei mai mulți Eroi revoluționari, luptători pentru pace și progres social din istoria Omenirii, oameni care și-au dedicat întreaga lor viața luptei pentru a aduce o viață mai bună celor mulți și asupriți. Între acești Mari Revoluționari un loc de frunte îl ocupă mult iubitul nostru tovarăș Stalin....

Unionismul – un cancer fascist și imperialist

Una dintre ideile fasciste manifestate cel mai activ în România în prezent este unionismul care, mai concret, reprezintă dorința naționaliștilor români de anexare a Republicii Moldova sub pretextul ca aceasta ar fi “teritoriu românesc”. Din păcate, unionismul e susținut nu doar de persoanele declarare deschis de dreapta, ci și de fascistii care pozează în...

Scroll to top